Fabrikk-omvisning

FABRIKK01
FAC03
FAC02
FAC04

Prosessflyt

1 Råvarer

1. Råvarer

2 Smelting

2. Smelting

3 Støping

3. Støping

4 Avkjøling

4. Avkjøling

5 Kontroll

5. Kontroll

6 Inspeksjon

6. Inspeksjon

7 Ytelsestesting

7. Ytelsestesting

8. Pakking

8. Pakking

9 Lasting

9. Lasting

Pakking og forsendelse

fac1

1

fac2

2

fac3

3

fac4

4

fac5

5

fac6

6